Частична облачност
14°C
 

Абонирани за дневен бюлетин

Регистрация на МПС в КАТ

18.11.2013 @ 11:52
901 прочита
няма коментари
Автор:
Регистрация на МПС в КАТ

Регистрация на МПС в КАТ

При покупката на МПС от моя страна за мен възникват редица задължения във връзка с регистрацията й. Те се различават в зависимост от това дали купувам МПС нов внос или не.

1. Ако купувам вече регистрирано МПС, в 2-седмичен срок от покупката съм длъжен да предоставя на КАТ по постоянниия ми адрес копие от договора с данните на продавача. Мога да направя това и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР, но само ако имам електронен подпис. В този случай от КАТ ми издават ново свидетелство за регистрация. При покупката на регистрирано МПС по принцип не се сменя регистрационния номер. Ако обаче не ми допада какво пише на него или не ми харесват цифрите, например номерът е ОВ 4444 АР, мога да го променя. 

2. Ако купувам МПС нов внос, то тогава ще ми се наложи да премина през цялата   процедура по регистрация. А тя е следната:

Къде и кога?

 • Регистрирам закупеното от мен МПС в 14-дневен срок от покупката в КАТ по постоянния ми адрес.
 • Ако друг вместо мен ще кара колата, то този друг също трябва да се регистрира, но като ползвател.

Документи

При регистрацията на закупеното от мен МПС, освен че трябва да “представя” самото МПС в КАТ,  трябва и  да подготвя следните документи: 

 • писмено заявление за регистрация (има бланки на място, дават се служебно);
 • документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (договора и други документи, които сме оформили с продавача при сключване на сделката);
 • документ за самоличност (напр. лична карта);
 • документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност”;
 • митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), ако превозното средство е внесено от държава извън ЕС;
 • документи във връзка с продуктовата такса (наричана екотакса), изготвени и предоставени ми от продавача на МПС-то при сключване на сделката.

Процедурата

 • Извършва се обстоен технически оглед на превозното средство от специалист. Ако всичко е наред се съставя протокол. 
 • Заплащам екотакса. 
 • Представям необходимите документи. 
 • Заплащам такса, която се събира в системата на МВР по Тарифата № 4 към Закона за държавните такси (6лв.). 
 • След заплащане на тази такса ми се издава свидетелство за регистрация (голям и малък талон). 
 • Получавам табели с номера.

Регистрационният номер

Предоставят ми се табели с регистрационен номер, като за тях също предварително трябва да съм заплатил такса, която се събира в системата на МВР по Тарифата към Закона за държавните такси. Те се закрепват отпред и отзад (или само отзад), перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно – в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера. Монтажът струва около 4 лв. Ако използвам издадени не по установения ред регистрационни табели и/или документи или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите и документите се изземват от КАТ и подлежа на глоба.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

http://pravatami.bg/

Регистрация на МПС в КАТ

При покупката на МПС от моя страна за мен възникват редица задължения във връзка с регистрацията й. Те се различават в зависимост от това дали купувам МПС нов внос или не.

1. Ако купувам вече регистрирано МПС, в 2-седмичен срок от покупката съм длъжен да предоставя на КАТ по постоянниия ми адрес копие от договора с данните на продавача. Мога да направя това и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР, но само ако имам електронен подпис. В този случай от КАТ ми издават ново свидетелство за регистрация. При покупката на регистрирано МПС по принцип не се сменя регистрационния номер. Ако обаче не ми допада какво пише на него или не ми харесват цифрите, например номерът е ОВ 4444 АР, мога да го променя. 

2. Ако купувам МПС нов внос, то тогава ще ми се наложи да премина през цялата   процедура по регистрация. А тя е следната:

Къде и кога?

 • Регистрирам закупеното от мен МПС в 14-дневен срок от покупката в КАТ по постоянния ми адрес.
 • Ако друг вместо мен ще кара колата, то този друг също трябва да се регистрира, но като ползвател.

Документи

При регистрацията на закупеното от мен МПС, освен че трябва да “представя” самото МПС в КАТ,  трябва и  да подготвя следните документи: 

 • писмено заявление за регистрация (има бланки на място, дават се служебно);
 • документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (договора и други документи, които сме оформили с продавача при сключване на сделката);
 • документ за самоличност (напр. лична карта);
 • документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност”;
 • митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), ако превозното средство е внесено от държава извън ЕС;
 • документи във връзка с продуктовата такса (наричана екотакса), изготвени и предоставени ми от продавача на МПС-то при сключване на сделката.

Процедурата

 • Извършва се обстоен технически оглед на превозното средство от специалист. Ако всичко е наред се съставя протокол. 
 • Заплащам екотакса. 
 • Представям необходимите документи. 
 • Заплащам такса, която се събира в системата на МВР по Тарифата № 4 към Закона за държавните такси (6лв.). 
 • След заплащане на тази такса ми се издава свидетелство за регистрация (голям и малък талон). 
 • Получавам табели с номера.

Регистрационният номер

Предоставят ми се табели с регистрационен номер, като за тях също предварително трябва да съм заплатил такса, която се събира в системата на МВР по Тарифата към Закона за държавните такси. Те се закрепват отпред и отзад (или само отзад), перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно – в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера. Монтажът струва около 4 лв. Ако използвам издадени не по установения ред регистрационни табели и/или документи или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите и документите се изземват от КАТ и подлежа на глоба.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

http://pravatami.bg/

Коментари към тази публикация

No comments yet

You must be logged in to post a comment.

£1 = 2.4937 BGN

Точно време

Лондон

София

Ню Йорк

Москва

Реклама

Реклама

Paunov TV

Polls

Искате ли да бъде свикано Велико Народно Събрание в България?

View Results

Loading ... Loading ...